Algemene Voorwaarden

Hieronder volgen de algemene voorwaarden, beheerst door de Australische wet, die door deze website zijn opgesteld voor het gebruik van deze website door de gebruiker. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, wordt u verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan, die bedoeld zijn om de juridische belangen van zowel het bedrijf als de gebruiker te beschermen. De termen "de aanvrager", "de gebruiker" en "u" verwijzen hier naar de Canadese eTA-aanvrager die via deze website hun eTA voor Canada wil aanvragen en de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar deze website.

U kunt voor uzelf gebruik maken van onze website en de diensten die we erop aanbieden, alleen als u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden.


Persoonlijke gegevens

De volgende informatie wordt geregistreerd als persoonlijke gegevens in de database van deze website: namen; Datum en plaats van geboorte; paspoort details; gegevens van afgifte en vervaldatum; type bewijsmateriaal / documenten; telefoon- en e-mailadres; postadres en permanent adres; cookies; technische computergegevens, betalingsregistratie etc.

Alle verstrekte informatie wordt geregistreerd en opgeslagen in de beveiligde database van deze website. Gegevens geregistreerd bij deze website worden niet gedeeld of blootgesteld aan derden, behalve:

  • Wanneer de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het toestaan ​​van dergelijke acties.
  • Wanneer het nodig is voor het beheer en onderhoud van deze website.
  • Wanneer een juridisch bindend bevel wordt uitgevaardigd dat informatie vereist.
  • Bij kennisgeving en de persoonlijke gegevens kunnen niet worden gediscrimineerd.
  • De wet vereist dat we deze gegevens verstrekken.
  • Aangemeld als een vorm waarin persoonlijke informatie niet kan worden gediscrimineerd.
  • Het bedrijf zal de aanvraag verwerken met behulp van de door de aanvrager verstrekte informatie.

Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie.

Zie ons privacybeleid voor meer informatie over onze vertrouwelijkheidsregels.


Eigendom en beperkingen op het gebruik van de website

Deze website is uitsluitend eigendom van een privé-entiteit, waarbij alle gegevens en inhoud auteursrechtelijk beschermd zijn en het eigendom daarvan. We zijn op geen enkele manier of in vorm verbonden met de regering van Canada. Deze website en de daarop aangeboden diensten zijn alleen beperkt tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gebruikt voor persoonlijk gewin of worden verkocht aan een derde partij. Evenmin mag u op een andere manier profiteren van de diensten of informatie die hierin beschikbaar zijn. U mag geen enkel deel van deze website voor commercieel gebruik wijzigen, kopiëren, hergebruiken of downloaden. U mag geen gebruik maken van deze website en zijn diensten, tenzij u ermee instemt gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website. Alle gegevens en content op deze website is auteursrechtelijk beschermd.

TnC

TnC

Over ons service- en leveringsbeleid

Wij zijn een particuliere derde partij online applicatieserviceprovider gevestigd in Azië en Oceanië en op geen enkele manier gelieerd aan de regering van Canada of de Canadese ambassade. De diensten die wij leveren zijn die van gegevensinvoer en verwerking van aanvragen voor de eTA Visa Waiver voor in aanmerking komende buitenlandse aanvragers die Canada willen bezoeken. Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van de elektronische reistoestemming of eTA voor Canada van de Canadese overheid door u te helpen bij het invullen van uw aanvraag, het goed nakijken van uw antwoorden en de informatie die u invoert, het vertalen van alle informatie indien nodig, het controleren van alles op nauwkeurigheid, volledigheid en spel- en grammaticafouten.

Om uw aanvraag voor het eTA Canada te verwerken en om ervoor te zorgen dat uw aanvraag volledig is, kunnen we telefonisch of per e-mail contact met u opnemen als we aanvullende informatie van u nodig hebben. Nadat u het aanvraagformulier op onze website volledig heeft ingevuld, kunt u de door u verstrekte informatie bekijken en indien nodig wijzigingen aanbrengen. Daarna dient u de betaling voor onze diensten te voldoen.

Daarna zal ons team van experts uw aanvraag beoordelen en deze vervolgens ter goedkeuring voorleggen aan de regering van Canada. In de meeste gevallen kunnen we u dezelfde dag nog verwerken en u via e-mail op de hoogte houden van de status van uw aanvraag, tenzij er vertragingen zijn.


Vrijstelling van verantwoordelijkheid

Deze website garandeert niet de acceptatie of goedkeuring van aanvragen voor Canada eTA. Onze diensten gaan niet verder dan het verwerken van uw Canadese eTA-aanvraag na correcte verificatie en beoordeling van de details en de indiening ervan bij het Canadese eTA-systeem.

Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag is volledig onderworpen aan de beslissing van de regering van Canada. De website of haar agenten kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele weigering van de aanvraag van de aanvrager, bijvoorbeeld veroorzaakt door onjuiste, ontbrekende of onvolledige informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om ervoor te zorgen dat hij of zij geldige, correcte en volledige informatie verstrekt.


Beveiliging en tijdelijke opschorting van de dienst

Om de website en de informatie die is opgeslagen in de database te beschermen en beveiligen, behouden we ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving nieuwe beveiligingsmaatregelen te wijzigen of in te voeren, om het gebruik van deze website door een individuele gebruiker in te trekken en / of te beperken, of om andere dergelijke maatregelen.

We behouden ons ook het recht voor om de website en zijn diensten tijdelijk op te schorten in geval van systeemonderhoud, of factoren die buiten onze macht liggen, zoals natuurrampen, protesten, software-updates, enz., Of onvoorziene stroomuitval of brand, of wijzigingen in het beheer systeem, technische problemen of andere dergelijke redenen die de werking van de website belemmeren.


Wijziging van voorwaarden

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden die het gebruik van deze website door de gebruiker binden, om verschillende redenen, zoals veiligheid, wettelijke, regelgevende, enz. Door deze website te blijven gebruiken, wordt aangenomen dat u ermee instemt zich te houden aan de nieuwe gebruiksvoorwaarden en het is uw verantwoordelijkheid om deze te controleren op eventuele wijzigingen of updates voordat u verder gebruik maakt van deze website en de daarop aangeboden diensten.


Beëindiging

Als het lijkt alsof u zich niet heeft gehouden aan en handelt niet volgens de algemene voorwaarden van deze website, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot deze website en zijn diensten te beëindigen.


Toepasselijk recht

De hierin uiteengezette algemene voorwaarden worden beheerst door en vallen onder de jurisdictie van de Australische wet en in geval van juridische procedures zijn alle partijen onderworpen aan de jurisdictie van de Australische rechtbanken.


Geen immigratieadvies

Wij bieden assistentie bij de verwerking en indiening van de aanvraag voor eTA voor Canada. In onze diensten is geen immigratieadvies voor welk land dan ook inbegrepen.